40% rabatt gäller nu- Utförsäljning 🤍 Rabatten dras automatiskt i kassan och gäller allt!

Shipping policy

Fraktpolicy

Tack för att du besökte och handlade hos Ring Slings by Claire. Följande är villkoren som utgör vår fraktpolicy. Inrikes fraktbeställningar behandlas inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar skickas eller levereras inte på helger eller helgdagar. Om vi ​​upplever en stor volym av beställningar kan leveranser försenas med några dagar. Vänligen tillåt ytterligare dagar i transit för leverans. Om det blir en betydande försening i leveransen av din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon.

Fraktpriser och leveransuppskattningar

Fraktkostnader för din beställning kommer att beräknas och visas i kassan. Alla beställningar skickas via Postnord och bör vara framme inom 2-5 arbetsdagar. Leveranstider för andra europeiska kunder varierar. Beställningar som skickas till europeiska länder utanför Sverige kan också bli föremål för tullar och/eller skatter. Dessa är kundens ansvar vid leverans. Hämtning är tillgänglig för Uddevalla och Ljungskile kunder. Arrangemang kommer att göras baserat på när det är bäst för mig. Inga avlämningar till dina personliga adresser kommer att göras.

Leveransbekräftelse & orderspårning

Du kommer att få en leveransbekräftelse via e-post när din beställning har skickats med ditt spårningsnummer.

Skadestånd

Ring Slings by Claire ansvarar inte för några produkter som skadas eller försvinner under frakten. Om du fick din beställning skadad, vänligen kontakta transportören för att göra en reklamation. Spara allt förpackningsmaterial och skadade varor innan du lämnar in en reklamation.

ENGLISH:
Shipping Policy
Thank you for visiting and shopping at Ring Slings by Claire. Following are the terms and conditions that constitute our Shipping Policy. Domestic shipping orders are processed within 2-3 business days. Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays. If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery. If there will be a significant delay in shipment of your order, we will contact you via email or telephone.

Shipping rates & delivery estimates
Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout. All orders are shipped via Postnord and should arrive within 2-5 business days. Delivery times for other European customers vary. Orders shipping to European countries outside of Sweden may also be subject to duties and/or taxes. These are the responsibility of the customer upon delivery. Pick up is available for Uddevalla and Ljungskile customers. Arrangements will be made based on when most convenient for me. No drop offs to your personal addresses will be made.

Shipment confirmation & Order tracking
You will receive a Shipment Confirmation email once your order has shipped containing your tracking number(s).

Damages
Ring Slings by Claire is not liable for any products damaged or lost during shipping. If you received your order damaged, please contact the shipment carrier to file a claim. Please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.