30% rabatt gäller nu! 🤍 Vackra produkter 🤍 Utmärkt kundservice 🤍 Snabb leverans 🤍 Frakt inom Sverige 49kr

Retur

Returpolicy

Du kan returnera vilken produkt som helst för återbetalning inom 14 dagar efter att du mottagit den så länge den är otvättad.

Om du ändrar dig, eller om produkten du fick inte är vad du förväntade dig, vänligen kontakta oss innan du returnerar produkten.

Om vi ​​inte har gjort andra arrangemang står kunden för kostnaden för returen.

Om du har några frågor, vänligen kontakta mig!

Instruktioner för att returnera varor

Om du vill göra en retur, vänligen maila mig med ditt namn, adress, ordernummer, produkt du vill returnera samt anledning till retur.

Skicka varan inom 14 dagar efter meddelande.

Du är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå under frakt. Var noga med att vidta försiktighetsåtgärder så att varan returneras i samma skick som du fick den.

Om tillgängligt, skicka med spårningsnummer för retur.

Om du återvänder från ett annat land än Sverige, se till att markera som "RETURNERADE VAROR" för att undvika tullavgifter. Kunden kommer att hållas ansvarig för tullavgifter som de ådrar sig.

Återbetalningar

När vi tagit emot din vara kommer vi att inspektera den och meddela dig att vi har tagit emot din returnerade vara. Vi kommer omedelbart att meddela dig om statusen för din återbetalning efter att ha inspekterat varan.

Om din retur godkänns kommer vi att initiera en återbetalning till ditt kreditkort (eller ursprungliga betalningssätt).

Du kommer att få krediten inom ett visst antal dagar, beroende på din kortutgivarens policy. Fraktkostnader återbetalas inte.

Vänligen kontakta mig direkt på ringslingsbyclaire [at] gmail.com för eventuella frågor

 

English:

Return Policy

 • You can return any product for a refund within 14 days of receiving it.
 • If you change your mind, or the product you received is not what you expected, please contact us before returning the product.
 • Unless we have made other arrangements, the customer covers the cost of the return.
 • If you have any questions, please contact me!

Instructions for Returning Items

 • If you would like to make a return, please email me with your name, address, order number, product you wish you return as well as reason for return.
 • Ship item within 14 days of notification.
 • You are responsible for any damages that may occur during shipping.  Please be sure to take precautions so that the item returns back in the same condition that you received it.  
 • If available, send with tracking number for return.
 • If you are returning from another country other than Sweden, please be sure to mark as "RETURNED GOODS" to avoid customs charges.  The customer will be held responsible for customs chargers in they so incur.  

 Refunds

 • Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item. We will immediately notify you on the status of your refund after inspecting the item.
 • If your return is approved, we will initiate a refund to your credit card (or original method of payment).
 • You will receive the credit within a certain amount of days, depending on your card issuer's policies.
 • Shipping fees will not be refunded.

Please contact me directly at ringslingsbyclaire [at] gmail.com for any questions or if you need this information in Swedish.